Åter populärt att vara mjölkbonde
Mjölkbonden Stig Johansson har ett jobb som han stormtrivs med! Det är fritt och han får styra själv över sitt arbete. Lantbruket Oppsjö Lantbruk tillhör en av Hälsinglands större gårdar med mjölkproduktion. Här har man 120 mjölkkor som vardera producerar över 20 000 kilo mjölk om året.
Stig Johansson driver det idag med sin son Magnus, men från starten 1982 delade han på ansvaret tillsammans med sin fru.
- Då jag och min fru köpte lantbruket hade det 36 mjölkkor, berättar han.
Stig Johansson är utbildad snickare i grunden och faktum är att han en gång i tiden var med om att bygga fastigheten. Från att ha både ha snickrat och drivit jordbruk i mindre skala på sidan om, blev han alltså bonde på heltid vid köpet av Oppsjö.
I samband med att sonen tog över hustruns andelar i företaget för nio år sedan byggdes lantbruket ut för 120 mjölkkor och ett antal ungdjur, rekryteringsdjur som ska bli mjölkkor. Idag har man två anställda och omsätter årligen sex-sju miljoner kronor.
- Korna mjölkas i stort sett manuellt två gånger om dygnet och mjölken säljs mest till Milko, berättar Stig. Vi försörjer delar av hela Mellansverige med mjölk.

Intresset för lantbruk synes ligga i generna hos familjen Johansson, återväxten är god. Flera av Stig Johanssons barnbarn planerar att gå in i branschen och ett studerar redan på lantbruksskola för att i framtiden eventuellt kunna ta över verksamheten.
Stig Johansson ser ljust på framtiden som lantbrukare och mjölkbonde.
- Många unga i dag är intresserad av branschen och vill studera på lantbruksskola och föra traditionerna vidare inom familjen och ta över gården.

Antalet mjölkbönder har blivit färre men mjölkproduktionen är densamma, en ekvation som innebär att färre mjölkbönder har fler mjölkkor.
Trots att arbetet är krävande och tar mycket tid finns det också en väldig tjusning med det, annars skulle han aldrig ha satsat på det, förklarar Stig.
- Det finns en viss frihet i jobbet som jag tycker om. Jag får planera mitt arbete själv och det är positivt!


Oppsjö Lantbruk

Bransch:
Lantbruk

Telefon: 070-246 82 16

Adress:
Oppsjö Lantbruk
oppsjolantbruk
82060 Delsbo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN